prožitkový workshop

  Dospělá komunikace

„Už jsem to říkala snad stokrát! Ty mě prostě neposloucháš….“

„Ale poslouchám...já jsem to tak přeci nemyslel! Já jsem jenom chtěl….‘‘

‚‚Víš co, to je jedno, takhle to je vždycky. Vykašli se na to.“

Zažili jste to na vlastní kůži? Jak jste se cítili? Jak jste reagovali?
Byli jste svědkem podobné situace? 

Slova jsou jenom písmena seřazená za sebou. Význam v nich vidíme každý jiný. A podle vlastních zažitých vzorců a přesvědčení také na ně reagujeme. Není možné nekomunikovat.

Chcete-li vést s lidmi kolem sebe kvalitní a smysluplné rozhovory, nestačí jen umět mluvit a slyšet, co nám říkají. Jsou k tomu potřeba další dovednosti - porozumění, jak lidská mysl funguje, jak zvládnout emoce, které se ve vás probouzejí, jak u druhých vzbudit důvěru a jak udržovat nehodnotící přístup.

Představte si, že byste věděli jaká správná slova a věty v rozhovoru používat pro klidnou a pohodovou atmosféru

Jaké by to bylo zvládnout říct "NEsouhlasím s tebou" a neprožívat při tom pocit viny nebo strachu? 

Jak by vypadal váš život, kdybyste ovládali svoji komunikaci tak, že byste se dokázali bránit manipulaci?

 • Toužíte dokázat včas rozeznat signály vznikajícího nedorozumění při rozhovoru se svým partnerem?
 • Poznejte tajemství porozumění s lidmi, zvláště s těmi, kteří jsou úplně jiní než vy.
 • Zlepšete svou komunikaci díky pochopení emocí všech zúčastněných.

zažijte workshop

Dospělá komunikace

Společně pronikneme do principů, jak naše komunikace opravdu funguje a kde nedělat zbytečné chyby. Posílíte svoji sebedůvěru při jednání s lidmi. Naučíte se reagovat na výroky komplikující komunikaci - např. ‚‚Kdybys mě miloval, věděl bys, co chci.‘‘

Na co se můžete těšit

 • Tajemství slov, která nám můžou zvyšovat krevní tlak nebo adrenalin v těle a techniky, jak na tuto situaci reagovat.
 • Dozvíte se, jak funguje náš mozek, protože porozumět tomu, co se odehrává v našem mozku znamená být druhému skutečným partnerem.
 • Jakou komunikační strategii nejčastěji vy používáte a jak se umět domluvit i s partnery, kteří to mají úplně jinak.
 • Co dělat s pocity, které vznikají během komunikace a ovlivňují to, jak mluvíme a jednáme.
 • Osvojíte si umění kladení zpřesňujících otázek a naslouchání.
 • Jak jednoznačně a jasně říkat NE – NEsouhlasím, NEchci, NEmohu… a to bez pocitu viny nebo obav.

Budete-li chtít

 • Naučíte se, jak měnit nefunkční vzorce chování a jak nastavit svoji mysl tak, aby reagovala z pozice dospělého jedince a ne zraněného dítěte.
 • Dostanete do rukou základní techniky pro zvládnutí svých emocí při mluvení s druhými lidmi, které jsou okamžitě použitelné v každodenním životě.
 • Načerpáte vlastní zkušenosti, např. jaké by to bylo, nebrat si věci osobně.
 • Můžete očekávat snížení počtu nedorozumění a zlepšení mezilidských vztahů.
 • Cesta k dospělé komunikaci je cestou k větší autenticitě a lepšímu porozumění (s partnerem, s dětmi, s kolegy).

 

9:30 - 17:30 hod.

maximálně 12 osob

Bednářská 91/6, Liberec

Cena zahrnuje: kurzovné, pitný režim, základní materiály

Co o kurzu napsali účastníci

Pavlína mě půl roku intenzivně mentorovala v koučovacím přístupu a rozšiřování mých dovednosti v komunikaci s týmem. Díky jejímu stále pozitivnímu a energií nabitému přístupu se mi za tu dobu podařilo projít určitou proměnou osobnosti. Tato změna se pozitivně odrazila nejen v pracovním prostředí, ale také v osobním životě.
Pavel RabenseifnerHead of PMO a coach, Praha, rabenseifner.cz
S Pavlínou jsem se setkala jednou, a to kvůli obavám ze změny profese. Za jednu hodinu se jí totiž podařilo otevřít mi oči tak, že jsem přesně věděla co chci, zbavila se všech pochybností a zaměstnání pro mě přestalo být problémem. Neradila, nepoučovala mě, jen se ptala, a když viděla, jak mi při hledání odpovědí docházejí souvislosti, spokojeně se usmívala. Díky ní jsem si uvědomila, že dělám práci, která se mnou vůbec neladí a obavy ze změny mi díky ní začaly připadat směšné.
Lucie Němcováspokojená copywriterka a hrdá majitelka textylka.cz
S Pavlínou jsem se rozhodla řešit můj vlastní osobní rozvoj. Byla to pro mě skvělá možnost se zastavit v každodenním shonu a uvažovat o koncepčních věcech. Setkání mi pomohla si uvědomit, že se musím soustředit na své priority a pracovat na nich, abych to byla já, kdo řídí můj život. Pomohla mi věci, o kterých přemýšlím, jasně pojmenovávat a mluvit o nich nahlas. Ujasnila jsem si, jaký život vlastně chci žít, a co mohu sama ovlivnit. Naplánovala jsem si konkrétní kroky a ty prostě začala dělat. Doporučuji.
Ing. Ivana Poláková Molčanová